HP Deskjet 5440 Printer series - Údržba

background image

Údržba

Instalace tiskových kazet

Nastavení funkce automatického vypnutí

Zarovnání tiskových kazet

Kalibrace barev

Kalibrace kvality tisku

Automatické

č

išt

ě

ní tiskových kazet

Tisk zkušební stránky

Ov

ěř

ení p

ř

ibližné hladiny inkoustu

Údržba sk

ř

ín

ě

tiskárny

Odstran

ě

ní inkoustu z pokožky a od

ě

vu

Ru

č

č

išt

ě

ní tiskových kazet

Údržba tiskových kazet

Panel nástroj

ů

tiskárny