HP Deskjet 5440 Printer series - Kalibrace barev

background image

Kalibrace barev

Kalibraci barev prove

ď

te v p

ř

ípad

ě

, když barvy na fotografiích tišt

ě

ných pomocí

tiskové kazety pro fotografický tisk

trvale vypadají zhoršen

ě

.

P

ř

ed provedením kalibrace barev

zarovnejte tiskové kazety

a fotografii znovu

vytiskn

ě

te. Jsou-li odstíny barev stále zhoršené, prove

ď

te kalibraci barev.

Postup p

ř

i kalibraci barev:

1.

Do vstupního zásobníku vložte b

ě

žný bílý papír ve formátu Letter nebo A4.

2.

Zkontrolujte, zda je v tiskárn

ě

nainstalována trojbarevná tisková kazeta i

tisková

kazeta pro fotografický tisk

.

3.

Otev

ř

ete

panel nástroj

ů

tiskárny.

4.

Klepn

ě

te na možnost

Kalibrovat barvy

.

5.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Start

a postupujte podle pokyn

ů

na obrazovce.

Poznámka

Tato funkce nemusí být ve vašem opera

č

ním systému k dispozici.

Kalibrace kvality tisku

Kalibraci kvality tisku prove

ď

te v p

ř

ípad

ě

, že se v dokumentech vytišt

ě

ných pomocí

trojbarevné a

č

erné tiskové kazety objevují sv

ě

tlé nebo tmavé vodorovné

č

áry.

P

ř

ed provedením kalibrace kvality tisku

vy

č

ist

ě

te tiskové kazety

a dokument znovu

vytiskn

ě

te. Pokud se

č

áry nadále objevují, prove

ď

te kalibraci kvality tisku.

P

ř

i kalibraci kvality tisku postupujte podle t

ě

chto krok

ů

:

1.

Do vstupního zásobníku vložte b

ě

žný bílý papír ve formátu Letter nebo A4.

2.

Ov

ěř

te, zda je v tiskárn

ě

nainstalována

č

erná i t

ř

íbarevná

tisková kazeta

.

3.

Otev

ř

ete

panel nástroj

ů

tiskárny.

4.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko