HP Deskjet 5440 Printer series - Nastavení funkce automatického vypnutí

background image

Nastavení funkce automatického vypnutí

Funkce automatického vypnutí slouží k automatickému p

ř

epnutí tiskárny do

úsporného režimu po 30 minutách ne

č

innosti a k jejímu automatickému op

ě

tovnému

zapnutí p

ř

i odeslání tiskové úlohy do tiskárny. Aktivace funkce automatického vypnutí

vypne úsporný režim

FEMP

.

P

ř

i aktivaci této funkce postupujte podle t

ě

chto krok

ů

:

1.

V systému Windows 2000 klepn

ě

te na tla

č

ítko

Start

, poté na možnost

Nastavení

a poté klepn

ě

te na možnost

Tiskárny

. V systému Windows XP klepn

ě

te na

tla

č

ítko

Start

a poté klepn

ě

te na možnost

Tiskárny a faxy

.

Zobrazí se seznam tiskáren nainstalovaných na vašem po

č

íta

č

i.

2.

Vyberte název požadované tiskárny a klepn

ě

te na n

ě

j pravým tla

č

ítkem myši.

Zobrazí se seznam možností.

3.

Klepn

ě

te na možnost

Vlastnosti

.

Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tiskárny.

4.

Klepn

ě

te na kartu

Nastavení za

ř

ízení

.

5.

Vyberte možnost

Aktivovat funkci Automatické vypnutí hardwaru

klepn

ě

te na

možnost

Zapnuto

a poté klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Poznámka

Tato funkce nemusí být ve vašem opera

č

ním systému k dispozici.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

59