HP Deskjet 5440 Printer series - Odstranění inkoustu z pokožky a oděvu

background image

ní inkoustu z pokožky a od

ě

vu

Pokožku nebo od

ě

v pot

ř

ísn

ě

ný inkoustem ošet

ř

ete následujícím zp

ů

sobem:

Povrch

O

č

ist

ě

Pokožka

Omyjte pot

ř

ísn

ě

né místo pískovým mýdlem.

Bílé prádlo

Vyperte prádlo ve

studené

vod

ě

s použitím

chlórového b

ě

lidla.

Barevné prádlo

Vyperte prádlo ve

studené

vod

ě

s použitím mýdlového

amoniaku.

Upozorn

ě

P

ř

i odstra

ň

ování inkoustu z látky vždy používejte studenou

vodu. P

ř

i použití teplé nebo horké vody se m

ů

že inkoust do látky zaprat.

Ru

č

č

išt

ě