HP Deskjet 5440 Printer series - Panel nástrojů tiskárny

background image

Panel nástroj

ů

tiskárny

Panel nástroj

ů

tiskárny obsahuje množství užite

č

ných nástroj

ů

umož

ň

ujících zvýšení

výkonu tiskárny.
Panel nástroj

ů

tiskárny m

ů

žete použít k provád

ě

ní následujících úloh:

nastavení funkce automatického vypnutí,

zarovnání tiskových kazet,

kalibrace barev,

kalibrace kvality tisku,

vy

č

išt

ě

ní tiskových kazet,

tisk zkušební stránky,

zobrazení p

ř

ibližné hladiny inkoustu v kazetách.

Kapitola 10

64

HP Deskjet 5400 series

background image

Použití panelu nástroj

ů

Panel nástroj

ů

tiskárny používejte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Služby

a potom klepn

ě

te na tla

č

ítko

Prove

ď

te servis za

ř

ízení

.

Poznámka

Tato funkce nemusí být ve vašem opera

č

ním systému k dispozici.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

65

background image

11

Odstra

ň