HP Deskjet 5440 Printer series - Zarovnání tiskových kazet

background image

Zarovnání tiskových kazet

Po instalaci tiskové kazety prove

ď

te zarovnání tiskových kazet. Tím zaru

č

íte nejlepší

kvalitu tisku.
Zarovnání tiskových kazet:
1.

Do vstupního zásobníku vložte b

ě

žný bílý papír ve formátu Letter nebo A4.

2.

Otev

ř

ete

panel nástroj

ů

tiskárny.

3.

Klepn

ě

te na možnost

Zarovnat tiskové kazety

.

4.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Zarovnat

a postupujte podle pokyn

ů

na obrazovce.

Poznámka

Tato funkce nemusí být ve vašem opera

č

ním systému k dispozici.