HP Deskjet 5440 Printer series - Režim záložního inkoustu

background image

Režim záložního inkoustu

Režim záložního inkoustu slouží k provozu tiskárny s pouze jednou tiskovou kazetou.
Režim záložního inkoustu se zapne po vyjmutí tiskové kazety z kolébky.

Výstup p

ř

i tisku v režimu záložního inkoustu

Tisk v režimu záložního inkoustu zpomalí tiskárnu a ovlivní kvalitu tiskového výstupu.

Nainstalovaná tisková
kazeta

Výsledek

Č

erná tisková kazeta

Barvy se vytisknou jako odstíny šedé.

Trojbarevná tisková
kazeta

Barvy se vytisknou správn

ě

, ale

č

erná barva bude

šedá a nebude skute

č

n

ě

č

erná.

Tisková kazeta pro
fotografický tisk

Barvy se vytisknou jako odstíny šedé.

Poznámka

Spole

č

nost Hewlett-Packard nedoporu

č

uje používání fotografické

tiskové kazety v režimu záložního inkoustu.

Ukon

č

ení režimu záložního inkoustu

Nainstalováním dvou tiskových kazet do tiskárny režim záložního inkoustu ukon

č

íte.

Pokyny pro instalaci tiskové kazety naleznete v tématu

Instalace tiskových kazet

.

Kapitola 3

14

HP Deskjet 5400 series

background image

4

P

ř