HP Deskjet 5440 Printer series - Tiskové kazety

background image

Tiskové kazety

V tiskárn

ě

lze použít t

ř

i tiskové kazety.

1

Č

erná tisková kazeta

2 Trojbarevná tisková kazeta
3 Tisková kazeta pro fotografický tisk

Používání tiskových kazet

Tiskové kazety lze využít následujícími zp

ů

soby:

B

ě

žný tisk

: Pro b

ě

žné tiskové úlohy používejte

č

ernou a t

ř

íbarevnou tiskovou

kazetu.

Kvalitní barevné fotografie

: Chcete-li p

ř

i tisku barevných fotografií nebo jiných

speciálních dokument

ů

dosáhnout jasn

ě

jších a živ

ě

jších barev, vyjm

ě

te

č

ernou

tiskovou kazetu a vložte tiskovou kazetu pro fotografický tisk. Tisková kazeta pro
fotografický tisk v kombinaci s trojbarevnou tiskovou kazetou zajiš

ť

uje tém

ěř

hladké fotografie.

Vým

ě

na tiskových kazet

P

ř

i nákupu tiskových kazet vyhledejte typové

č

íslo tiskové kazety.

Toto typové

č

íslo naleznete na t

ř

ech místech:

Štítek s typovým

č

íslem: Podívejte se na štítek na tiskové kazet

ě

, kterou

vym

ěň

ujete:

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

13

background image

1 Štítek s typovým

č

íslem

Dokumentace k tiskárn

ě

: Seznam typových

č

ísel tiskových kazet naleznete v

referen

č

ní p

ř

íru

č

ce, která se dodává s tiskárnou.

Dialogové okno s informacemi pro objednání tiskových kazet: Seznam typových

č

ísel tiskových kazet zobrazíte po otev

ř

ení

panelu nástroj

ů

tiskárny klepnutím na

kartu

Odhadovaná hladina inkoustu

a klepnutím na tla

č

ítko

Informace o

tiskové kazet

ě

.

Pokud v tiskové kazet

ě

dojde inkoust, m

ů

že tiskárna pracovat v

režimu záložního

inkoustu

.

Informace o vložení náhradní tiskové kazety získáte na stránce

instalace tiskové kazety

.