HP Deskjet 5440 Printer series - Prohlášení o ochraně životního prostředí

background image

Prohlášení o ochran

ě

životního prost

ř

edí

Spole

č

nost Hewlett-Packard neustále zdokonaluje konstrukci a proces výroby tiskáren

deskjet s cílem omezit negativní dopad na pracovišt

ě

a na prost

ř

edí míst, v nichž se

tiskárny vyráb

ě

jí, expedují a používají.

Snížení a vylou

č