HP Deskjet 5440 Printer series - Snížení a vyloučení škodlivých účinků

background image

ení škodlivých ú

č

ink

ů

Papír:

Tla

č

ítko

Zrušit tisk

umož

ň

uje uživateli uspo

ř

it papír tím, že v p

ř

ípad

ě

pot

ř

eby

rychle zruší tiskovou úlohu. Toto za

ř

ízení je také vhodné pro tisk na recyklované

papíry (v souladu s normou EN 12281:2002).

Recyklovaný papír:

Veškerá tišt

ě

ná dokumentace k této tiskárn

ě

je vytisknuta na

recyklovaném papíru.

Ozón:

Z výrobních proces

ů

spole

č

nosti Hewlett-Packard byly vylou

č

eny všechny

chemické látky zp

ů

sobující úbytek ozónu, jako nap

ř

. freony (chlorfluorderiváty

uhlovodíku).