HP Deskjet 5440 Printer series - Odstraňování problémů

background image

ování problém

ů

Tiskárna netiskne

Uvíznutý papír

Problémy s papírem

Tiskárna nekomunikuje

Potíže s tiskovou kazetou

Fotografie se netisknou správn

ě

Potíže s rozhraním PictBridge

Kvalita tisku je nízká

Dokument je vytišt

ě

n nesprávn

ě

Problémy s dokumenty bez okraj

ů

Chybová hlášení

Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

Dokument se tiskne pomalu

Problém p

ř

etrvává