HP Deskjet 5440 Printer series - Hlášení o nedostatku papíru

background image

Hlášení o nedostatku papíru

Postupujte podle návodu pro konkrétní p

ř

ípad.

Vstupní zásobník obsahuje papír

1.

Zkontrolujte spln

ě

ní následujících podmínek:

Ve vstupním zásobníku je dostatek papíru (alespo

ň

deset list

ů

).

Vstupní zásobník není p

ř

epln

ě

ný.

Vložený papír se dotýká zadní st

ě

ny vstupního zásobníku.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji papíru.

3.

Stisknutím tla

č

ítka

Pokra

č

ovat

pokra

č

ujte v tisku.

Kapitola 11

84

HP Deskjet 5400 series

background image

Vstupní zásobník je prázdný

1.

Vložte do zásobníku papír.

2.

Stisknutím tla

č

ítka

Pokra

č

ovat

pokra

č

ujte v tisku.