HP Deskjet 5440 Printer series - Kvalita tisku je nízká

background image

Kvalita tisku je nízká

Pruhy a chyb

ě

jící

č

áry

Pokud na vytišt

ě

ných stránkách chyb

ě

č

áry nebo body nebo se na nich objevují

pruhy, v tiskových kazetách pravd

ě

podobn

ě

dochází inkoust

nebo je pot

ř

eba je

vy

č

istit

.

Tisk je vybledlý

Zkontrolujte, zda v n

ě

které z tiskových kazet

nedochází inkoust

.

Pokud v tiskové kazet

ě

dochází inkoust, zvažte vým

ě

nu této tiskové kazety.

Informace o správných typových

č

íslech naleznete v referen

č

ní p

ř

íru

č

ce, která se

dodává s tiskárnou.

Zkontrolujte, zda je nainstalována

č

erná tisková kazeta.

Jsou-li texty a obrázky na výtisku vybledlé, možná tisknete pouze s použitím
t

ř

íbarevné tiskové kazety. K t

ř

íbarevné tiskové kazet

ě

nainstalujte i

č

ernou

tiskovou kazetu. Získáte tak optimální kvalitu

č

erného tisku.

Zkontrolujte, zda byla z tiskových kazet odstran

ě

na ochranná plastová páska.

1 Odstra

ň

te plastovou pásku

Zkuste nastavit vyšší

kvalitu tisku

.

Tisk prázdných stránek

Na tiskových kazetách patrn

ě

z

ů

stala ochranná plastová páska. Zkontrolujte, zda

byla tato plastová páska z tiskových kazet odstran

ě

na.

Kapitola 11

(pokra

č

ování)

76

HP Deskjet 5400 series

background image

1 Odstra

ň

te plastovou pásku

V tiskových kazetách z

ř

ejm

ě

došel inkoust

. Vym

ěň

te jednu nebo ob

ě

prázdné

tiskové kazety.

Možná se pokoušíte tisknout dokument bez okraj

ů

a je nainstalována pouze

č

erná tisková kazeta. P

ř

i tisku dokumentu bez okraj

ů

vždy používejte

trojbarevnou i

č

ernou tiskovou kazetu.

Na stránce je p

ř

íliš málo nebo p

ř

íliš mnoho inkoustu

Nastavení množství inkoustu a doby schnutí:
1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Další

.

3.

Klepn

ě

te na kartu

Možnosti dokumentu

a pak na tla

č

ítko

Funkce tiskárny

.

4.

Klepn

ě

te na možnost

Doba schnutí

, pak v rozevíracím seznamu vyberte

možnost

Zm

ě

nit

a klepn

ě

te na tla

č

ítko

Zm

ě

nit

. Zobrazí se jezdec

Doba schnutí

.

5.

Posu

ň

te jezdec

Doba schnutí

sm

ě

rem k hodnot

ě

Mén

ě

nebo

Více

.

6.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

7.

Klepn

ě

te na možnost

Množství inkoustu

, pak v rozevíracím seznamu vyberte

možnost

Zm

ě

nit

a klepn

ě

te na tla

č

ítko

Zm

ě

nit

. Zobrazí se jezdec

Množství

inkoustu

.

8.

Posu

ň

te jezdec

Množství inkoustu

sm

ě

rem k hodnot

ě

Sv

ě

tlý

nebo

Silný

.

Poznámka

Pokud zvýšíte množství inkoustu, posu

ň

te jezdec

Doba

schnutí

sm

ě

rem k hodnot

ě

Více

, abyste zabránili rozmazání inkoustu.

9.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

, poté klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

ješt

ě

jednou.