HP Deskjet 5440 Printer series - Potíže s rozhraním PictBridge

background image

Potíže s rozhraním PictBridge

Nelze vytisknout snímky z p

ř

ipojeného digitálního fotoaparátu

Existuje n

ě

kolik d

ů

vod

ů

, pro

č

snímky z p

ř

ipojeného digitálního fotoaparátu m

ů

že být

problém vytisknout:

Digitální fotoaparát nepodporuje rozhraní PictBridge.

Digitální fotoaparát není v režimu PictBridge.

Snímky nejsou v podporovaném formátu.

Nevybrali jste ve fotoaparátu žádné snímky pro tisk.

V dokumentaci dodané s fotoaparátem zkontrolujte, zda tento fotoaparát podporuje
rozhraní PictBridge.
Pokud fotoaparát podporuje rozhraní PictBridge, zkontrolujte, zda je p

ř

epnutý do

režimu PictBridge. Pokyny pro p

ř

epnutí fotoaparátu do režimu PictBridge naleznete v

dokumentaci dodané s tímto fotoaparátem.

Kapitola 11

74

HP Deskjet 5400 series

background image

Zkontrolujte, zda digitální fotoaparát ukládá fotografie ve formátu soubor

ů

, které

funkce p

ř

enosu v rozhraní PictBridge podporuje:

EXIF/JPEG

JPEG

P

ř

edtím, než p

ř

ipojíte digitální fotoaparát k rozhraní PictBridge na tiskárn

ě

, vyberte

n

ě

jaké fotografie ve fotoaparátu pro tisk.

Kontrolky PictBridge blikají

Stav kontrolek

Č

innost

Kontrolka p

ř

ipojení a chybová kontrolka

blikají

Tiskárna ztratila p

ř

i tisku spojení s

fotoaparátem.
Zkontrolujte p

ř

ipojení kabelem USB.

Kontrolka p

ř

ipojení svítí a chybová

kontrolka bliká

Fotoaparát p

ř

estal být napájen.

Vym

ěň

te baterie ve fotoaparátu nebo

p

ř

ipojte fotoaparát ke zdroji napájení.

Kontrolka p

ř

ipojení svítí a chybová

kontrolka bliká dvakrát

Fotoaparát odeslal nepodporovaný
p

ř

íkaz.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

75

background image

Stav kontrolek

Č

innost