HP Deskjet 5440 Printer series - Problém přetrvává

background image

Problém p

ř

etrvává

Pokud problém p

ř

etrvává i po kontrole témat

ř

ešení problém

ů

, vypn

ě

te a znovu

zapn

ě

te po

č

íta

č

.

Pokud máte i po restartování po

č

íta

č

e n

ě

jaké otázky, navštivte web technické

podpory HP

www.hp.com/support

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

87

background image

12

Spot

ř