HP Deskjet 5440 Printer series - Část fotografie je vybledlá

background image

ást fotografie je vybledlá

Vyblednutí se m

ů

že objevit v r

ů

zných

č

ástech fotografie.

Okraje fotografie jsou vybledlé

Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvln

ě

ný. Pokud je fotografický papír zvln

ě

ný,

vložte jej do plastového sá

č

ku a lehce jej ohýbejte proti sm

ě

ru zvln

ě

ní, dokud papír

nebude ležet naplocho. Pokud problém p

ř

etrvává, použijte nezvln

ě

ný fotografický

papír.
Pokyny, jak zabránit zvln

ě

ní fotografického papíru, naleznete v

č

ásti

Uchování a

manipulace s fotografickým papírem

.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

81

background image

Fotografie je u okraj

ů

vybledlá

Jestliže je tisk p

ř

ibližn

ě

25 až 63 milimetr

ů

od okraje vybledlý, postupujte takto:

Nainstalujte do tiskárny

tiskovou kazetu pro fotografický tisk

.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

, klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a

nastavte

Kvalitu tisku

na možnost

Maximální rozlišení

.

Oto

č

te obrázek o 180°.