HP Deskjet 5440 Printer series - Fotografie má zbytečný okraj

background image

Fotografie má zbyte

č

ný okraj

Zbyte

č

ný okraj m

ů

že vzniknout z následujících p

ř

í

č

in.

V

ě

tšina typ

ů

papíru

Pokud má fotografie zbyte

č

ný okraj, vyzkoušejte n

ě

kterou z následujících možností:

Zarovnejte tiskové kazety

.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

, klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a

ov

ěř

te, zda vybraný formát papíru odpovídá formátu, pro který je naformátována

fotografie, i formátu papíru, který je vložen ve vstupním zásobníku.

Ov

ěř

te, zda u zdrojového obrazu nedošlo k problému. Pokud nap

ř

íklad tisknete

naskenovaný obraz, ov

ěř

te, zda nebyl k

ř

ivý už v dob

ě

skenování.

Kapitola 11

82

HP Deskjet 5400 series

background image

U fotografického papíru s odtrhávací chlopní

Jestliže se okraj nachází pod odtrhávací chlopní, odtrhn

ě

te chlope

ň

.

Pokud se okraj zobrazuje nad odtrhávací chlopní, postupujte takto:

Zarovnejte tiskové kazety

.

Ov

ěř

te, zda u zdrojového obrazu nedošlo k problému. Pokud nap

ř

íklad tisknete

naskenovaný obraz, ov

ěř

te, zda nebyl k

ř

ivý už v dob

ě

skenování.