HP Deskjet 5440 Printer series - Tiskárna tiskne na více listů současně

background image

Tiskárna tiskne na více list

ů

najednou

Pokud tiskárna tiskne na n

ě

kolik list

ů

sou

č

asn

ě

, postupujte podle t

ě

chto

pokyn

ů

.

Tiskárna tiskne na více list

ů

sou

č

asn

ě

Pokud tiskárna tiskne na n

ě

kolik list

ů

sou

č

asn

ě

, zkontrolujte následující skute

č

nosti:

Gramáž papíru

Tiskárna m

ů

že tisknout na více list

ů

papíru najednou, pokud je gramáž papíru nižší

než doporu

č

ená hodnota. Použijte papír odpovídající doporu

č

eným technickým

údaj

ů

m. Technické údaje o gramáži papíru naleznete v referen

č

ní p

ř

íru

č

ce, která se

dodává s tiskárnou.

Papír m

ů

že být nesprávn

ě

založen

Tiskárna m

ů

že tisknout na více list

ů

papíru najednou v p

ř

ípad

ě

, že papír je p

ř

íliš

zasunut do tiskárny, nebo v p

ř

ípad

ě

, že vodítka papíru nejsou nastavena t

ě

sn

ě

k

okraj

ů

m papíru. Znovu vložte papír do vstupního zásobníku, zasu

ň

te jej do tiskárny,

dokud neucítíte odpor, a poté p

ř

isu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu papíru.

Tiskárna m

ů

že tisknout na více papír

ů

sou

č

asn

ě

také v p

ř

ípad

ě

, že jste do vstupního

zásobníku vložili r

ů

zné typy papíru. Nap

ř

íklad m

ů

že být smíchán fotografický papír a

b

ě

žný papír. Vyprázdn

ě

te vstupní zásobník a vložte pouze typ papíru odpovídající

dokumentu, který tisknete.