HP Deskjet 5440 Printer series - USB

background image

USB

Tiskárna se p

ř

ipojuje k po

č

íta

č

i pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo

možno použít kabel USB, musí po

č

íta

č

používat systém Windows 98 nebo nov

ě

jší.

Postup p

ř

ipojení tiskárny pomocí kabelu USB je popsán v instala

č

ním letáku, který byl

dodán s tiskárnou.

Poznámka

Kabel USB nemusí být s tiskárnou dodán.

ť

ové p

ř