HP Deskjet 5440 Printer series - Stažení aktualizací softwaru tiskárny

background image

Stažení aktualizací softwaru tiskárny

Pravidelným stahováním nejnov

ě

jších aktualizací softwaru tiskárny vždy jednou za

n

ě

kolik m

ě

síc

ů

zajistíte, že tiskárna bude mít k dispozici nejnov

ě

jší funkce a vylepšení:

1.

Zkontrolujte, zda jste p

ř

ipojeni k Internetu.

2.

V systému Windows 2000 klepn

ě

te na tla

č

ítko

Start

, poté na možnost

Programy

,

HP

a poté klepn

ě

te na možnost

Aktualizace softwaru HP

. V systému Windows

XP klepn

ě

te na tla

č

ítko

Start

, poté na možnost

Všechny programy

,

HP

a poté

klepn

ě

te na možnost

Aktualizace softwaru HP

.

Zobrazí se okno Aktualizace softwaru HP.

3.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Další

.

Kapitola 9

54

HP Deskjet 5400 series

background image

Funkce Aktualizace softwaru HP vyhledá na webovém serveru HP aktualizace
softwaru tiskárny.

Pokud je v po

č

íta

č

i nainstalována aktuální verze softwaru tiskárny, zobrazí

se v okn

ě

Aktualizace softwaru HP hlášení

V tuto chvíli nejsou k dispozici

žádné aktualizace

.

Pokud v po

č

íta

č

i není nainstalována nejaktuáln

ě

jší verze softwaru tiskárny,

zobrazí se v okn

ě

Aktualizace softwaru HP aktualizace softwaru.

4.

Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, zaškrtn

ě

te polí

č

ko vedle názvu této

aktualizace.

5.

Klepn

ě

te na možnost

Instalovat

.

6.

Postupujte podle pokyn

ů

na obrazovce

Stažení softwaru HP Image Zone

Instalace aktualizace softwaru tiskárny stažené z webového serveru HP neprovede
aktualizaci softwaru HP Image Zone, který možná máte na po

č

íta

č

i nainstalovaný.

Pokyny pro aktualizaci softwaru HP Image Zone naleznete v nápov

ě

d

ě

programu HP

Image Zone.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

55

background image

10