HP Deskjet 5440 Printer series - Technické údaje tiskárny

background image

Technické údaje tiskárny

Úplný p

ř

ehled technických parametr

ů

naleznete v referen

č

ní p

ř

íru

č

ce dodané s

tiskárnou. Mezi uvedené parametry pat

ř

í:

typy, formáty a gramáže papíru a dalších tiskových médií, které lze v tiskárn

ě

použít,

rychlosti a rozlišení tisku,

požadavky na napájení.

Požadavky na opera

č

ní systém po

č

íta

č

e.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

89

background image

14