HP Deskjet 5440 Printer series - Tipy pro tisk

background image

Tipy pro tisk

Šet

ř

ete

č

as

Použijte kartu

Zkratky pro tisk

.

Ur

č

ete

výchozí nastavení tiskárny

pro volby, které

č

asto používáte.

Vytvo

ř

te

rychlá nastavení tisku úlohy

pro

č

asto tišt

ě

né dokumenty.

Nastavte

po

ř

adí

, ve kterém se stránky vytisknou.

Šet

ř

ete peníze

Používejte funkci

Rychlý nebo ekonomický tisk

.

M

ů

žete tisknout

více stránek na jeden list papíru

.

Tiskn

ě

te

oboustranné dokumenty

.

Použitím

fotografického papíru HP Everyday Photo Paper

šet

ř

íte p

ř

i tisku

fotografií peníze a inkoust.

Vylepšete kvalitu výtisk

ů

P

ř

ed vytisknutím dokumentu zobrazte

náhled

.

M

ů

žete tisknout na

uživatelský formát papíru

.

Vyberte odpovídající

typ papíru

.

Vyberte odpovídající

kvalitu tisku

.

Podle pot

ř

eby

zm

ěň

te velikost

dokumentu.

M

ů

žete p

ř

idat

vodoznak

.