HP Deskjet 5440 Printer series - Náhled tisku

background image

Náhled tisku

Funkce náhledu tisku slouží k zobrazení výtisku na po

č

íta

č

i p

ř

ed vytišt

ě

ním

dokumentu. Pokud s náhledem výtisku nejste spokojeni, m

ů

žete tiskovou úlohu zrušit

a nastavit tisk požadovaným zp

ů

sobem.

Chcete-li zobrazit náhled tišt

ě

ného dokumentu, postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Efekty

.

3.

Zaškrtn

ě

te polí

č

ko

Zobrazit náhled

.

4.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

45

background image

P

ř

ed každým tiskem dokumentu se zobrazí náhled.

5.

Dále postupujte takto:

Klepnutím na možnost

Soubor

a potom na možnost

Tisk na HP Deskjet

vytiskn

ě

te dokument.

Klepnutím na možnost

Soubor

a potom na možnost

Zrušit tisk

tiskovou

úlohu stornujete. D

ř

íve, než se pokusíte dokument znovu vytisknout, upravte

podle pot

ř

eby nastavení tisku.