HP Deskjet 5440 Printer series - Nastavení pořadí stránek

background image

Nastavení po

ř

adí stránek

Po

ř

adí stránek ur

č

uje po

ř

adí, ve kterém se budou tisknout vícestránkové dokumenty.

P

ř

i nastavování po

ř

adí stránek postupujte podle následujících krok

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Další

.

3.

Klepn

ě

te na volbu

Možnosti dokumentu

a poté na volbu

Možnosti rozvržení

.

4.

Klepn

ě

te na jednu z následujících možností

Po

ř

adí stránek

:

Zep

ř

edu dozadu

: Dokument se bude tisknout od poslední stránky do první.

Tímto nastavením ušet

ř

íte

č

as, protože nemusíte m

ě

nit po

ř

adí vytišt

ě

ných

stránek. Toto nastavení je vhodné pro v

ě

tšinu tiskových úloh.

Zezadu dop

ř

edu

: Dokument se bude tisknout od první stránky do poslední.

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.