HP Deskjet 5440 Printer series - Oboustranný tisk

background image

Oboustranný tisk

Oboustranný neboli

duplexní

tisk umož

ň

uje tisknout na ob

ě

strany papíru. Tisk na ob

ě

strany papíru je nejen ekonomicky výhodný, ale také šetrný k životnímu prost

ř

edí.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

47

background image

Tisk oboustranných dokument

ů

P

ř

i oboustranném tisku dokumentu postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Oboustranný

(duplexní) tisk

.

4.

V rozevíracím seznamu

Tisk na ob

ě

strany

klepn

ě

te na možnost

Ru

č

n

ě

.

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Tiskárna vytiskne nejprve liché stránky.

6.

Po vytišt

ě

ní lichých stránek znovu vložte tišt

ě

né stránky potišt

ě

nou stranou

nahoru.

7.

Klepnutím na tla

č

ítko

Pokra

č

ovat

vytiskn

ě

te sudé stránky.

Vytvo

ř

ení svázaného oboustranného dokumentu

Vyberte typ vazby, který chcete pro oboustranný dokument použít, a postupujte podle
krok

ů

pro tuto vazbu.

Kniha

Blok

Poznámka

Vazba typu Kniha je nejobvyklejší typ vazby.