HP Deskjet 5440 Printer series - Rychlý nebo ekonomický tisk

background image

Rychlý nebo ekonomický tisk

Možnost Rychlý nebo ekonomický tisk slouží k vytvá

ř

ení rychlých tiskových výstup

ů

v

kvalit

ě

konceptu.

Pokyny pro použití funkce Rychlý nebo ekonomický tisk:
1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Rychlý nebo

ekonomický tisk

.

4.

Ur

č

ete požadované nastavení tiskárny.

5.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

42

HP Deskjet 5400 series

background image

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.

B

ě