HP Deskjet 5440 Printer series - Tisk více stránek na jeden list papíru

background image

Tisk více stránek na jeden list papíru

Software tiskárny umož

ň

uje tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru. Velikost

textu dokumentu a obrázk

ů

bude automaticky upravena tak, aby vyhovovala tisknuté

stránce.
Pokyny pro tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru:
1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Úpravy

.

3.

V rozevíracím seznamu

Po

č

et stránek na list a plakáty

klepn

ě

te na po

č

et

stránek, jaký chcete vytisknout na jeden list papíru.

4.

Pokud chcete, aby okolo obrazu každé stránky vytišt

ě

ného na jeden list papíru

z

ů

stal volný okraj, zaškrtn

ě

te polí

č

ko

Tisknout ráme

č

ek

.

5.

V rozevíracím seznamu

Po

ř

adí stránek

klepn

ě

te na rozvržení pro každý list

papíru.

6.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.