HP Deskjet 5440 Printer series - Výběr kvality tisku

background image

r kvality tisku

P

ř

i výb

ě

ru kvality tisku postupujte podle t

ě

chto pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

Z rozevíracího seznamu

Kvalita tisku

vyberte jednu z následujících možností:

Hrubý koncept

: Tisk nejvyšší možnou rychlostí p

ř

i použití nejmenšího

množství inkoustu.

Normální rychlý

: Tisk je rychlejší než v režimu Normální a zárove

ň

kvalitn

ě

jší než v režimu Hrubý koncept.

Normální

: Poskytuje nejlepší vyvážení rychlosti a kvality tisku. Toto

nastavení je vhodné pro v

ě

tšinu dokument

ů

.

Nejlepší

: Umož

ň

uje tisk ve vysoké kvalit

ě

.

Maximální rozlišení

: Umož

ň

uje tisk v nejvyšší kvalit

ě

, ale tisk trvá déle než

v režimu

Nejlepší

a vyžaduje velké množství volného místa na disku.

Poznámka

Možnost

Maximální rozlišení

je k dispozici na kart

ě

Papír/Kvalita

.

Kapitola 8

44

HP Deskjet 5400 series

background image

Poznámka

Možnosti kvality tisku, které jsou k dispozici na kart

ě

Zkratky pro

tisk

, jsou r

ů

zné podle na typu dokumentu, který tisknete.