HP Deskjet 5440 Printer series - Vodoznaky

background image

Vodoznaky

klepn

ě

te na požadovaný vodoznak.

Pokud nechcete použít žádný z vodoznak

ů

v seznamu,

vytvo

ř

te nový vodoznak

.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

51

background image

4.

Dále prove

ď

te jednu z t

ě

chto akcí:

Pokud chcete, aby se vodoznak objevil pouze na první stran

ě

, zaškrtn

ě

te

polí

č

ko

Jen na první stránku

.

Pokud chcete, aby se vodoznak objevil na všech vytisknutých stránkách,
ponechejte polí

č

ko

Jen na první stránku

nezaškrtnuté.

5.

Postupem podle pokyn

ů

pro daný typ papíru vytiskn

ě

te dokument.

Vytvo

ř

ení nebo zm

ě

na vodoznaku

P

ř

i vytvá

ř

ení nebo zm

ě

n

ě

vodoznaku postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Efekty

.

3.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Upravit

.

Zobrazí se dialogové okno Nastavení vodoznaku.

4.

Dále prove

ď

te jednu z t

ě

chto akcí:

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Nový

.

Vyberte existující vodoznak, který chcete upravit.

5.

Zadejte zprávu vodoznaku a poté vyberte úhel zprávy a atributy písma.

6.

Po nastavení vodoznaku klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pokyny k používání vodoznak

ů

získáte v

č

ásti

použití existujícího vodoznaku v

dokumentu

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.

Kapitola 8

52

HP Deskjet 5400 series

background image

9