HP Deskjet 5440 Printer series - Rozhraní PictBridge

background image

Rozhraní PictBridge

Pokud fotoaparát podporuje rozhraní PictBridge, není pot

ř

eba k tisku digitálních

fotografií použít po

č

íta

č

. Sta

č

í jen p

ř

ipojit fotoaparát k rozhraní PictBridge v tiskárn

ě

.

Poznámka

Nep

ř

ipojujte k rozhraní PictBridge žádná jiná za

ř

ízení s rozhraním

USB.

Poznámka

Když spolu komunikují dv

ě

za

ř

ízení s rozhraním PictBridge,

používají pouze služby, které mají spole

č

né. Nap

ř

íklad n

ě

které fotoaparáty

mohou na rozhraní PictBridge podporovat tisk fotografií ve formátu TIFF nebo
JPEG, ale pokud tiskárna na rozhraní PictBridge nepodporuje formát TIFF, lze
tisknout pouze snímky ve formátu JPEG.

Po p

ř

ipojení fotoaparátu k rozhraní PictBridge se výchozí nastavení tiskárny upraví na

tisk fotografií ve formátu 10x15 cm bez okraj

ů

v orientaci na výšku. Podrobné

informace o tisku z fotoaparátu naleznete v dokumentaci k tomuto fotoaparátu.

Tisk p

ř