HP Deskjet 5440 Printer series - Tisk přes rozhraní PictBridge

background image

es rozhraní PictBridge

Chcete-li tisknout fotografie p

ř

ímo z digitálního fotoaparátu, pot

ř

ebujete:

fotoaparát podporující rozhraní PictBridge,

kabel USB pro digitální fotoaparát.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

25

background image

V dokumentaci k digitálnímu fotoaparátu zkontrolujte, zda tento fotoaparát podporuje
rozhraní PictBridge.
Následující pokyny slouží k tisku fotografií z fotoaparátu s rozhraním PictBridge:
1.

Vložte do tiskárny fotografický papír.
Pokyny pro vložení fotografického papíru zobrazíte klepnutím na n

ě

který z

následujících odkaz

ů

:

Tisk fotografií bez okraj

ů

Tisk fotografií s okrajem

2.

P

ř

ipojte fotoaparát k rozhraní PictBridge na p

ř

ední stran

ě

tiskárny pomocí kabelu

USB dodaného s fotoaparátem.

3.

Zapn

ě

te fotoaparát a p

ř

epn

ě

te jej do režimu PictBridge.

Pokud nevíte, jak fotoaparát p

ř

epnout do režimu PictBridge, vyhledejte p

ř

íslušné

pokyny v dokumentaci k fotoaparátu.

Poznámka

Pokud je fotoaparát p

ř

ipojen správn

ě

, rozsvítí se kontrolka

p

ř

ipojení. P

ř

i tisku z fotoaparátu bliká kontrolka p

ř

ipojení zelen

ě

. Pokud

fotoaparát nepodporuje rozhraní PictBridge nebo není p

ř

epnutý do režimu

PictBridge, bliká kontrolka chyby.

1 Kontrolka p

ř

ipojení

2 Kontrolka chyby

Po úsp

ě

šném p

ř

ipojení fotoaparátu k tiskárn

ě

m

ů

žete vytisknout své fotografie.

Zkontrolujte, zda se velikost papíru vloženého v tiskárn

ě

shoduje s nastavením na

fotoaparátu. Podrobné informace o tisku z fotoaparátu naleznete v dokumentaci k
tomuto fotoaparátu.

Kapitola 6

26

HP Deskjet 5400 series

background image

7