HP Deskjet 5440 Printer series - Další fotografické projekty

background image

Další fotografické projekty

Program HP Image Zone

ř

ídí funkce zobrazovacích za

ř

ízení HP: skener

ů

,

fotoaparát

ů

, tiskáren a multifunk

č

ních za

ř

ízení. V závislosti na nainstalovaných

za

ř

ízeních a jejich schopnostech m

ů

žete digitální obrázky snadno a rychle uspo

ř

ádat,

upravovat a sdílet.

Uspo

ř

ádání, úpravy a sdílení digitálních obrázk

ů

kreativními zp

ů

soby

Pokud jste provedli typickou výchozí instalaci softwaru tiskárny, nainstalovali jste také
software HP Image Zone. Software HP Image Zone umož

ň

uje jednoduše:

tisknout fotografie a digitální snímky,

p

ř

enášet obrázky z fotoaparátu nebo z pam

ěť

ové karty,

zobrazit snímky jako prezentaci,

upravovat snímky,

vytvá

ř

et stránky alba fotografií a letáky,

sdílet fotografie s p

ř

áteli a rodinnými p

ř

íslušníky.