HP Deskjet 5440 Printer series - Další nastavení barev

background image

Další nastavení barev

.

Zobrazí se dialogové okno Další nastavení barev.

3.

Chcete-li ovlivnit vzhled vytišt

ě

ných barev, upravte nastavení možností

Jas

,

Sytost

a

Barevný tón

.

Poznámka

Zm

ě

nu nastavení barev si m

ů

žete prohlédnout v poli Náhled.

4.

Po dokon

č

ení nastavení barev klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.