HP Deskjet 5440 Printer series - Exif Print

background image

Exif Print

Formát Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinárodním standardem
pro digitální obrazy, který zjednodušuje práci s digitálními fotografiemi a zlepšuje
výsledky tisku fotografií. Je-li snímek po

ř

ízen fotoaparátem podporujícím formát Exif

Print, tento formát uchová informace, jako je doba expozice, typ blesku a sytost barev,
a uloží tyto informace do obrazového souboru. Software tiskárny HP Deskjet poté
využije tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepšení daného obrazu a
vytvo

ř

il tak nejlepší možnou fotografii.

Kapitola 5

22

HP Deskjet 5400 series

background image

Chcete-li vytisknout fotografie ve formátu Exif Print, je t

ř

eba použít následující

pom

ů

cky:

digitální fotoaparát podporující formát Exif Print,

software umož

ň

ující zpracování formátu Exif Print.

P

ř

i tisku fotografií ve formátu Exif Print postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete fotografii v aplikaci, která umož

ň

uje její úpravy, nap

ř

íklad v programu

HP Image Zone nebo Adobe Photoshop.

2.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

3.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

.

4.

V rozevíracím seznamu

Typ

klepn

ě

te na možnost

Další

a poté vyberte p

ř

íslušný

typ fotografického papíru.

5.

V rozevíracím seznamu

Kvalita tisku

klepn

ě

te na možnost

Normální

,

Nejlepší

nebo

Maximální rozlišení

.

6.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Software tiskárny automaticky optimalizuje tisknutý obraz.