HP Deskjet 5440 Printer series - Maximální rozlišení

background image

Maximální rozlišení

Maximální rozlišení nastavení kvality tisku nabízí tisk v rozlišení 4800 x 1200
optimalizovaných bod

ů

na palec (dpi).

Optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi poskytuje u této tiskárny nejvyšší kvalitu
výstupu. Pokud v softwaru tiskárny vyberete optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi,
trojbarevná tisková kazeta tiskne v režimu optimalizovaného rozlišení 4800 x 1200 dpi
(barevný tisk v optimalizovaném rozlišení až 4800 x 1200 dpi a vstupní rozlišení 1200
dpi).

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

21

background image

Pokud je také nainstalovaná

tisková kazeta pro fotografický tisk

, zvýší se kvalita tisku.

Není-li tisková kazeta pro fotografický tisk dodávána s tiskárnou, lze ji zakoupit
samostatn

ě

.

Poznámka

Režim Maximální rozlišení zvýší dobu tisku a vyžaduje velké

množství místa na disku.

Chcete-li tisknout v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi, postupujte podle
následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

.

3.

V rozevíracím seznamu

Typ

klepn

ě

te na možnost

Další

a poté vyberte p

ř

íslušný

typ fotografického papíru.

4.

V rozevíracím seznamu

Kvalita tisku

klepn

ě

te na možnost

Maximální rozlišení

.

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Poznámka

P

ř

i tisku s nastavením kvality Maximální rozlišení používejte pro

zlepšení shody barev a detail

ů

na výtisku fotografický papír HP premium photo

paper.

Další nastavení barev

Pomocí dialogového okna Další nastavení barev upravte zp

ů

sob zobrazování

vytišt

ě

ných barev na fotografiích.

Zm

ě

na nastavení možností v tomto okn

ě

zp

ů

sobí, že se tisknuté barvy budou lišit od

barev zobrazených na monitoru po

č

íta

č

e.

P

ř

i ur

č

ování dalšího nastavení barev postupujte podle následujících krok

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Barva

a potom klepn

ě

te na tla

č

ítko