HP Deskjet 5440 Printer series - PhotoREt

background image

PhotoREt

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepší kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu.
P

ř

i tisku použitím technologie PhotoREt postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

nebo na kartu

Papír/Kvalita

.

3.

V rozevíracím seznamu

Kvalita tisku

vyberte možnost

Nejlepší

.

4.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.