HP Deskjet 5440 Printer series - Brožury

background image

Brožury

P

ř

i tisku brožury se automaticky se

ř

adí stránky dokumentu a upraví se jejich velikost

tak, že p

ř

i složení dokumentu do brožury je po

ř

adí stránek správné.

Je-li nap

ř

íklad tisknuta

č

ty

ř

stránková brožura na ob

ě

strany papíru, po

ř

adí stránek

bude upraveno takto:

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

37

background image

Pokyny

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (100 list

ů

papíru).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte oby

č

ejný papír do vstupního zásobníku a zasu

ň

te jej co nejdále do tiskárny.

4.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu papíru.

5.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Tisk brožury

.

4.

V rozevíracím seznamu

Tisk na ob

ě

strany

klepn

ě

te na jednu z následujících

možností vazby:

Brožura s vazbou na levém okraji

Brožura s vazbou na pravém okraji

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

6.

Po zobrazení výzvy vložte vytisknuté stránky znovu do vstupního zásobníku
podle následujícího nákresu.

Kapitola 7

38

HP Deskjet 5400 series

background image

7.

Klepnutím na tla

č

ítko

Pokra

č

ovat

dokon

č

ete tisk brožury.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.