HP Deskjet 5440 Printer series - Dokumenty

background image

Dokumenty

Pro vytisknutí konceptu nebo finálního dokumentu použijte kartu Zkratky pro tisk.

Pokyny

Pro tisk konceptu dokument

ů

používejte funkci

Rychlý nebo ekonomický tisk

.

Chcete-li šet

ř

it papír, m

ů

žete použít funkci pro

oboustranný tisk

.

Zjist

ě

te, jak k dokumentu p

ř

idat

vodoznak

.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (100 list

ů

papíru).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte oby

č

ejný papír do vstupního zásobníku a zasu

ň

te jej co nejdále do tiskárny.

4.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu papíru.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

29

background image

1 Papír Letter nebo A4

2 Papír formátu Legal (p

ř

esahuje okraj vstupního zásobníku)

5.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1.

Otev

ř

ete okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

B

ě

žný tisk

a

vyberte následující nastavení tisku:

Typ papíru

:

Oby

č

ejný papír

Formát papíru

: Vhodný formát papíru

4.

Vyberte následující nastavení tisku:

Kvalita tisku

Tisk na ob

ě

strany

, pokud chcete tisknout po obou stranách papíru

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.