HP Deskjet 5440 Printer series - Dopisy

background image

Dopisy

Pro vytisknutí dopisu použijte kartu Zkratky pro tisk.

Pokyny

K dopisu m

ů

žete p

ř

idat

vodoznak

.

Nápov

ě

du k tisku obálky získáte v

č

ásti

obálky

.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (100 list

ů

papíru).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte papír do vstupního zásobníku a zasu

ň

te jej co nejdále do tiskárny.

Poznámka

Pokud používáte hlavi

č

kový papír, ov

ěř

te, zda je vložen

hlavi

č

kou dol

ů

a sm

ě

rem k vnit

ř

č

ásti tiskárny.

4.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu papíru.

Kapitola 7

28

HP Deskjet 5400 series

background image

5.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Tisk

prezentace

a vyberte následující nastavení tisku:

Typ papíru

:

Oby

č

ejný papír

Formát papíru

: Vhodný formát papíru

4.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.