HP Deskjet 5440 Printer series - Letáky

background image

Letáky

Pro tisk letáku bez okraj

ů

použijte kartu Papír/Kvalita. Pro vytisknutí letáku s okrajem

použijte kartu Zkratky pro tisk. Nejlepších výsledk

ů

dosáhnete p

ř

i použití papíru na

letáky HP Brochure.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

31

background image

Pokyny

Nepoužívejte tisk bez okraj

ů

v

režimu záložního inkoustu

. Dbejte na to, aby v

tiskárn

ě

byly vždy nainstalovány dv

ě

tiskové kazety.

Otev

ř

ete soubor v aplikaci a nastavte velikost letáku. Zkontrolujte, zda tato

velikost odpovídá formátu papíru, na který chcete leták vytisknout.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (20 list

ů

papíru pro tisk leták

ů

).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Do vstupního zásobníku vložte papír na letáky a zasu

ň

te jej co nejdále do tiskárny.

4.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu papíru.

5.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk leták

ů

bez okraj

ů

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a prove

ď

te následující nastavení:

Formát

: Vhodný formát papíru

Typ

: Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Více

a vyberte vhodný papír na letáky nebo jiný typ

papíru.

Poznámka

Pro tisk bez okraj

ů

nejsou k dispozici všechny formáty a typy

papíru.

3.

Zaškrtn

ě

te polí

č

ko

Tisk bez okraj

ů

.

4.

Kvalitu tisku nastavte na možnost

Nejlepší

.

5.

Chcete-li tisknout na ob

ě

strany papíru, klepn

ě

te na kartu

Úpravy

, nastavte

orientaci a vyberte možnost

Tisk na ob

ě

strany

.

Další informace naleznete v

č

ásti

Oboustranný tisk

.

6.

Klepnutím na tla

č

ítko

OK

spustíte tisk.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.

Tisk leták

ů

s okraji

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

Kapitola 7

32

HP Deskjet 5400 series

background image

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Tisk

prezentace

a vyberte následující nastavení tisku:

Typ papíru

: Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Více

a vyberte vhodný typ papíru pro

brožury.

Formát papíru

: Vhodný formát papíru

Orientace

:

Na výšku

nebo

Na ší

ř

ku

.

Tisk na ob

ě

strany

:

Ru

č

n

ě

Další informace naleznete v

č

ásti

Oboustranný tisk

.

4.

Klepnutím na tla

č

ítko

OK

spustíte tisk.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.