HP Deskjet 5440 Printer series - Pohlednice

background image

Pohlednice

Pro tisk na pohlednice použijte kartu Papír/Kvalita.

Pokyny

Používejte pouze pohlednice, které spl

ň

ují požadavky tiskárny na formáty papíru.

Technické údaje naleznete v referen

č

ní p

ř

íru

č

ce, která se dodává s tiskárnou.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (30 karet).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte karty do vstupního zásobníku co nejblíže pravému okraji.
Strana pro tisk by m

ě

la sm

ěř

ovat dol

ů

a krátký okraj sm

ě

rem k tiskárn

ě

.

4.

Zasu

ň

te je co nejdále do tiskárny.

5.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji karet.

6.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a prove

ď

te následující nastavení:

Formát

: Vhodný formát karty

Typ

: Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Více

a vyberte vhodný typ karty.

Kvalita tisku

:

Normální

nebo

Nejlepší

3.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.

Kapitola 7

34

HP Deskjet 5400 series

background image

Pr

ů

hledné fólie

Pro tisk na pr

ů

hledné fólie použijte kartu Zkratky pro tisk. Nejlepších výsledk

ů

dosáhnete p

ř

i použití pr

ů

hledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet

Transparency Film.

Pokyny

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (30 fólií).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník a poté vyjm

ě

te veškerý papír ze vstupního zásobníku.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte pr

ů

hledné fólie do vstupního zásobníku.

Strana pro tisk by m

ě

la sm

ěř

ovat dol

ů

a samolepicí páska nahoru sm

ě

rem k

tiskárn

ě

.

4.

Fólie opatrn

ě

zasu

ň

te zcela do tiskárny, aby se samolepicí pásky o sebe

nezachytávaly.

5.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji fólií.

6.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Tisk

prezentace

a vyberte následující nastavení tisku:

Typ papíru

: Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Více

a vyberte vhodný typ pr

ů