HP Deskjet 5440 Printer series - Průhledné fólie

background image

hledné fólie.

Formát papíru

: Vhodný formát papíru

4.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.