HP Deskjet 5440 Printer series - Μπροσούρες

background image

Μπροσούρες

Για

να

εκτυπώσετε

µ

ια

µ

προσούρα

χωρίς

περίγρα

µµ

α

,

χρησι

µ

οποιήστε

την

καρτέλα

Χαρτί

/

Ποιότητα

.

Για

να

εκτυπώσετε

µ

ία

µ

προσούρα

µ

ε

περίγρα

µµ

α

,

χρησι

µ

οποιήστε

Οδηγός

χρήσης

35

background image

την

καρτέλα

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

.

Για

καλύτερα

αποτελέσ

µ

ατα

,

χρησι

µ

οποιήστε

χαρτί

µ

προσούρας

HP.

Οδηγίες

Μην

εκτυπώνετε

έγγραφα

χωρίς

περίγρα

µµ

α

στον

εφεδρικό

τρόπο

λειτουργίας

.

Να

έχετε

πάντοτε

τοποθετη

µ

ένες

στον

εκτυπωτή

σας

δύο

κεφαλές

εκτύπωσης

.

Ανοίξτε

το

αρχείο

σε

ένα

πρόγρα

µµ

α

λογισ

µ

ικού

και

ορίστε

το

µ

έγεθος

της

µ

προσούρας

.

Βεβαιωθείτε

ότι

το

µ

έγεθος

ανταποκρίνεται

στο

µ

έγεθος

του

χαρτιού

στο

οποίο

θέλετε

να

εκτυπώσετε

τη

µ

προσούρα

.

Μην

υπερβείτε

τη

χωρητικότητα

του

δίσκου

εισόδου

: 20

φύλλα

χαρτιού

για

µ

προσούρες

.

Προετοι

µ

ασία

για

εκτύπωση

1.

Σηκώστε

το

δίσκο

εξόδου

.

2.

Σύρετε

τον

οδηγό

χαρτιού

εντελώς

προς

τα

αριστερά

.

3.

Τοποθετήστε

χαρτί

µ

προσούρας

στο

δίσκο

εισόδου

και

στη

συνέχεια

σπρώξτε

το

µ

έσα

στον

εκτυπωτή

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

4.

Σύρετε

τον

οδηγό

χαρτιού

, µ

έχρι

να

εφαρ

µ

όσει

σταθερά

στην

άκρη

της

στοίβας

του

χαρτιού

.

5.

Χα

µ

ηλώστε

το

δίσκο

εξόδου

.

Εκτύπωση

µ

προσούρων

χωρίς

περίγρα

µµ

α

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Χαρτί

/

Ποιότητα

και

στη

συνέχεια

καθορίστε

τις

ακόλουθες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

:

Το

µ

έγεθος

είναι

:

Ένα

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

Ο

τύπος

είναι

:

Επιλέξτε

Περισσότερα

και

στη

συνέχεια

επιλέξτε

κατάλληλο

χαρτί

µ

προσούρας

ή

άλλο

τύπο

χαρτιού

.

Ση

µ

είωση

∆εν

είναι

όλα

τα

µ

εγέθη

και

οι

τύποι

χαρτιού

διαθέσι

µ

οι

για

εκτύπωση

χωρίς

περίγρα

µµ

α

.

3.

Επιλέξτε

το

πλαίσιο

επιλογής

Εκτύπωση

χωρίς

περίγρα

µµ

α

.

4.

Ρυθ

µ

ίστε

την

ποιότητα

εκτύπωσης

σε

Βέλτιστη

.

5.

Επιλέξτε

την

καρτέλα

Φινίρισ

µ

α

,

ρυθ

µ

ίστε

τον

προσανατολισ

µ

ό

και

επιλέξτε

Εκτύπωση

και

στις

δύο

όψεις

για

να

εκτυπώσετε

και

στις

δύο

όψεις

του

χαρτιού

.

Κεφάλαιο

7

36

HP Deskjet 5400 series

background image

Για

περισσότερες

πληροφορίες

,

ανατρέξτε

στην

Εκτύπωση

σε

δύο

όψεις

.

6.

Κάντε

κλικ

στην

επιλογή

OK

,

για

να

εκτυπώσετε

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

βοήθεια

Τι

είναι

;

για

να

ενη

µ

ερωθείτε

σχετικά

µ

ε

τις

δυνατότητες

που

ε

µ

φανίζονται

στο

πλαίσιο

διαλόγου

"

Ιδιότητες

εκτυπωτή

".

Εκτύπωση

µ

προσούρων

µ

ε

περίγρα

µµ

α

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

.

3.

Στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Τι

θέλετε

να

κάνετε

;

,

επιλέξτε

Εκτύπωση

παρουσίασης

και

στη

συνέχεια

καθορίστε

τις

ακόλουθες

επιλογές

εκτύπωσης

:

Τύπος

χαρτιού

:

Επιλέξτε

Περισσότερα

και

στη

συνέχεια

επιλέξτε

ένα

κατάλληλο

χαρτί

µ

προσούρας

.

Μέγεθος

χαρτιού

:

Ένα

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

Προσανατολισ

µ

ός

:

Κατακόρυφος

ή

Οριζόντιος

Εκτύπωση

και

στις

δύο

όψεις

:

Μη

αυτό

µ

ατα

Για

περισσότερες

πληροφορίες

,

ανατρέξτε

στην

Εκτύπωση

σε

δύο

όψεις

.

4.

Κάντε

κλικ

στην

επιλογή

OK

,

για

να

εκτυπώσετε

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

βοήθεια

Τι

είναι

;

για

να

ενη

µ

ερωθείτε

σχετικά

µ

ε

τις

δυνατότητες

που

ε

µ

φανίζονται

στο

πλαίσιο

διαλόγου

"

Ιδιότητες

εκτυπωτή

".