HP Deskjet 5440 Printer series - Σιδερότυπα

background image

Σιδερότυπα

Για

άριστα

αποτελέσ

µ

ατα

εκτύπωσης

σιδεροτύπων

,

χρησι

µ

οποιήστε

σιδερότυπα

της

HP .

Οδηγίες

Κατά

την

εκτύπωση

κατοπτρικής

εικόνας

,

το

κεί

µ

ενο

και

οι

φωτογραφίες

αντιστρέφονται

οριζοντίως

σε

σχέση

µ

ε

την

εικόνα

που

ε

µ

φανίζεται

στην

οθόνη

του

υπολογιστή

.

Μην

υπερβείτε

τη

χωρητικότητα

του

δίσκου

εισόδου

: 12

σιδερότυπα

.

Οδηγός

χρήσης

45

background image

Προετοι

µ

ασία

για

εκτύπωση

1.

Σηκώστε

το

δίσκο

εξόδου

και

στη

συνέχεια

αφαιρέστε

όλα

τα

χαρτιά

από

το

δίσκο

εισόδου

.

2.

Σύρετε

τον

οδηγό

χαρτιού

εντελώς

προς

τα

αριστερά

.

3.

Τοποθετήστε

το

σιδερότυπο

στο

δίσκο

εισόδου

, µ

ε

την

πλευρά

που

θα

εκτυπωθεί

προς

τα

κάτω

.

4.

Σπρώξτε

το

χαρτί

µ

έσα

στον

εκτυπωτή

, µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

5.

Σύρετε

τον

οδηγό

χαρτιού

, µ

έχρι

να

εφαρ

µ

όσει

σταθερά

στην

άκρη

της

στοίβας

του

χαρτιού

.

6.

Χα

µ

ηλώστε

το

δίσκο

εξόδου

.

Εκτύπωση

Ση

µ

είωση

Εάν

το

λογισ

µ

ικό

σας

περιλα

µ

βάνει

τη

λειτουργία

εκτύπωσης

σιδεροτύπων

,

ακολουθήστε

τις

οδηγίες

που

περιέχονται

στο

πρόγρα

µµ

α

του

λογισ

µ

ικού

.

Σε

αντίθετη

περίπτωση

,

ακολουθήστε

τις

παρακάτω

οδηγίες

.

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Χαρτί

/

Ποιότητα

και

στη

συνέχεια

καθορίστε

τις

ακόλουθες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

:

Το

µ

έγεθος

είναι

:

Ένα

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

Ο

τύπος

είναι

:

Πατήστε

Περισσότερα

και

επιλέξτε

Σιδερότυπο

χαρτί

HP

.

Ποιότητα

εκτύπωσης

:

Κανονική

ή

Βέλτιστη

3.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Για

προχωρη

µ

ένους

.

4.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Χαρακτηριστικά

του

εκτυπωτή

και

στη

συνέχεια

καθορίστε

την

παρακάτω

ρύθ

µ

ιση

εκτύπωσης

:

Κατοπτρική

εικόνα

:

Ενεργοποίηση

Ση

µ

είωση

Ορισ

µ

ένα

προγρά

µµ

ατα

λογισ

µ

ικού

για

σιδερότυπα

δεν

απαιτούν

τη

ρύθ

µ

ιση

εκτύπωσης

κατοπτρικής

εικόνας

.

5.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

επιθυ

µ

είτε

και

στη

συνέχεια

πατήστε

OK

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

βοήθεια

Τι

είναι

;

για

να

ενη

µ

ερωθείτε

σχετικά

µ

ε

τις

δυνατότητες

που

ε

µ

φανίζονται

στο

πλαίσιο

διαλόγου

"

Ιδιότητες

εκτυπωτή

".

Κεφάλαιο

7

46

HP Deskjet 5400 series

background image

8

Συ

µ

βουλές

εκτύπωσης

Εξοικονό

µ

ηση

χρόνου

Χρησι

µ

οποιήστε

την

καρτέλα

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

.

Ορίστε

τις

προεπιλεγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

για

επιλογές

που

συνήθως

χρησι

µ

οποιείτε

.

∆η

µ

ιουργήστε

γρήγορες

ρυθ

µ

ίσεις

εργασίας

εκτύπωσης

για

έγγραφα

που

εκτυπώνετε

συχνά

.

Ρυθ

µ

ίστε

τη

σειρά

εκτύπωσης

των

σελίδων

.

Εξοικονό

µ

ηση

χρη

µ

άτων

Χρησι

µ

οποιήστε

Γρήγορη

/

οικονο

µ

ική

εκτύπωση

.

Εκτυπώστε

πολλές

σελίδες

σε

ένα

φύλλο

χαρτί

.

Εκτυπώστε

έγγραφο

σε

δύο

όψεις

.

Χρησι

µ

οποιήστε

φωτογραφικό

χαρτί

HP

καθη

µ

ερινής

χρήσης

για

να

εξοικονο

µ

ήσετε

χρή

µ

ατα

και

µ

ελάνι

όταν

εκτυπώνετε

φωτογραφίες

.

Βελτίωση

της

ποιότητας

των

εκτυπώσεων

Κάντε

προεπισκόπηση

του

εγγράφου

πριν

το

εκτυπώσετε

.

Εκτυπώστε

σε

προσαρ

µ

οσ

µ

ένο

µ

έγεθος

χαρτιού

.

Επιλέξτε

το

σωστό

τύπο

χαρτιού

.

Επιλέξτε

τη

σωστή

ποιότητα

χαρτιού

.

Αλλάξτε

το

µ

έγεθος

του

εγγράφου

αν

απαιτείται

.

Προσθέστε

υδατογράφη

µ

α

.

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

Η

καρτέλα

"

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

"

διευκολύνει

τη

ρύθ

µ

ιση

επιλογών

εκτύπωσης

για

τα

έγγραφα

που

θέλετε

να

εκτυπώσετε

.

Χρησι

µ

οποιήστε

την

καρτέλα

"

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

"

για

τις

παρακάτω

εργασίες

εκτύπωσης

:

Γενική

καθη

µ

ερινή

εκτύπωση

Εκτύπωση

φωτογραφιών

χωρίς

περίγρα

µµ

α

Εκτύπωση

φωτογραφιών

µ

ε

λευκό

περίγρα

µµ

α

Γρήγορη

/

οικονο

µ

ική

εκτύπωση

Εκτύπωση

παρουσίασης

Εκτύπωση

διπλής

όψης

Γρήγορη

/

οικονο

µ

ική

εκτύπωση

Επιλέξτε

Γρήγορη

/

οικονο

µ

ική

εκτύπωση

για

γρήγορες

εκτυπώσεις

πρόχειρης

ποιότητας

.

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τη

Γρήγορη

/

οικονο

µ

ική

εκτύπωση

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Συντο

µ

εύσεις