HP Deskjet 5440 Printer series - Υδατογραφήματα

background image

Υδατογραφή

µ

ατα

Τα

υδατογραφή

µ

ατα

ε

µ

φανίζονται

στα

έγγραφα

ως

εκτύπωση

στο

φόντο

.

Εφαρ

µ

ογή

ενός

υπάρχοντος

υδατογραφή

µ

ατος

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

εφαρ

µ

όσετε

ένα

υπάρχον

υδατογράφη

µ

α

σε

ένα

έγγραφο

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

Οδηγός

χρήσης

57

background image

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Εφέ

.

3.

Επιλέξτε

ένα

υδατογράφη

µ

α

από

την

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Υδατογραφή

µ

ατα

.

Εάν

δεν

θέλετε

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τα

συγκεκρι

µ

ένα

υδατογραφή

µ

ατα

,

δη

µ

ιουργήστε

ένα

νέο

υδατογράφη

µ

α

.

4.

Επιλέξτε

µ

ία

από

τις

παρακάτω

ενέργειες

:

Εάν

θέλετε

το

υδατογράφη

µ

α

να

ε

µ

φανίζεται

µ

όνο

στην

πρώτη

σελίδα

,

επιλέξτε

το

πλαίσιο

ελέγχου

Μόνον

η

πρώτη

σελίδα

.

Εάν

θέλετε

το

υδατογράφη

µ

α

να

ε

µ

φανίζεται

σε

όλες

τις

εκτυπω

µ

ένες

σελίδες

, µ

ην

επιλέξετε

το

πλαίσιο

ελέγχου

Μόνον

η

πρώτη

σελίδα

.

5.

Εκτυπώστε

το

έγγραφο

σύ

µ

φωνα

µ

ε

τις

οδηγίες

για

τον

τύπο

χαρτιού

.

∆η

µ

ιουργία

ή

αλλαγή

υδατογραφή

µ

ατος

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

δη

µ

ιουργήσετε

ή

να

αλλάξετε

ένα

υδατογράφη

µ

α

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Εφέ

.

3.

Κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

Επεξεργασία

.

Θα

ε

µ

φανιστεί

το

παράθυρο

διαλόγου

Ρυθ

µ

ίσεις

για

υδατογραφή

µ

ατα

.

4.

Επιλέξτε

µ

ία

από

τις

παρακάτω

ενέργειες

:

Κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

Νέο

.

Επιλέξτε

ένα

υπάρχον

υδατογράφη

µ

α

για

να

το

αλλάξετε

.

5.

Πληκτρολογήστε

το

µ

ήνυ

µ

α

του

υδατογραφή

µ

ατος

και

,

στη

συνέχεια

,

επιλέξτε

τη

γωνία

του

µ

ηνύ

µ

ατος

και

τα

χαρακτηριστικά

της

γρα

µµ

ατοσειράς

.

6.

Μετά

τη

ρύθ

µ

ιση

των

λεπτο

µ

ερειών

του

υδατογραφή

µ

ατος

,

πατήστε

OK

.

Για

οδηγίες

σχετικά

µ

ε

την

εφαρ

µ

ογή

υδατογραφη

µ

άτων

,

ακολουθήστε

τα

βή

µ

ατα

για

την

εφαρ

µ

ογή

υπάρχοντος

υδατογραφή

µ

ατος

σε

έγγραφο

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

βοήθεια

Τι

είναι

;

για

να

ενη

µ

ερωθείτε

σχετικά

µ

ε

τις

δυνατότητες

που

ε

µ

φανίζονται

στο

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

Κεφάλαιο

8

58

HP Deskjet 5400 series

background image

9

Λογισ

µ

ικό

εκτυπωτή

Χρησι

µ

οποιήστε

το

παράθυρο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

για

να

επιλέξετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

βοήθεια

Τι

είναι

;

,

για

να

µ

άθετε

περισσότερα

σχετικά

µ

ε

συγκεκρι

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

.

Προβάλετε

το

παράθυρο

κατάστασης

µ

ελανιού

για

τη

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

της

κάθε

κεφαλής

εκτύπωσης

κατά

προσέγγιση

.

Πραγ

µ

ατοποιήστε

λήψη

των

ενη

µ

ερω

µ

ένων

εκδόσεων

λογισ

µ

ικού

εκτυπωτή

για

τις

τελευταίες

δυνατότητες

και

βελτιώσεις

.

Πλαίσιο

διαλόγου

"

Ιδιότητες

εκτυπωτή

"

Ο

εκτυπωτής

ελέγχεται

από

λογισ

µ

ικό

που

είναι

εγκατεστη

µ

ένο

στον

υπολογιστή

σας

.

Χρησι

µ

οποιήστε

το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

,

γνωστό

ως

πρόγρα

µµ

α

οδήγησης