HP Deskjet 5440 Printer series leírás

background image

HP Deskjet 5400 series

Felhasználói kézikönyv

background image

A Hewlett-Packard
megjegyzései

A jelen dokumentumban foglalt
tudnivalók el

ő

zetes bejelentés nélkül

megváltoztathatók.
Minden jog fenntartva. Jelen
dokumentum sokszorosítása,
átdolgozása vagy más nyelvekre való
lefordítása a Hewlett-Packard
el

ő

zetes, írásos engedélye nélkül

tilos, kivéve a szerz

ő

i jogi

törvényekben megengedetteket.
A HP termékekre és szolgáltatásokra
csak az a jótállás érvényes, mely az
ilyen termékek és szolgáltatások
kifejezett jótállási nyilatkozataiban van
lefektetve. A jelen dokumentumban
szerepl

ő

semmiféle tény nem

képezheti további jótállás alapját. A
HP nem tehet

ő

felel

ő

ssé a jelen

dokumentumban el

ő

forduló esetleges

technikai, szerkesztési hibákért illetve
hiányosságokért.

Védjegyek

A Microsoft, az MS, az MS-DOS és a
Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei.
A TrueType az Apple Computer, Inc.
cég Amerikai Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Az Adobe, az AdobeRGB és az
Acrobat az Adobe Systems
Incorporated cég védjegyei.
Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kifejezések és jelölések

Az alábbi kifejezések és jelölések
szerepelnek ebben a felhasználói
kézikönyvben.

Kifejezések

A HP Deskjet nyomtató

HP

nyomtatóként

vagy egyszer

ű

en

nyomtatóként

van említve.

Figyelmeztetések

A

Vigyázat

jelzés a HP Deskjet

nyomtató vagy más berendezés
károsodásának lehet

ő

ségére

figyelmezteti. Például:

Vigyázat!

Ne érintse meg

a nyomtatópatron
tintafúvókáit és réz
érintkez

ő

it. Érintésük

tintahibákat, beszáradást és
rossz érintkezést okozhat.

A

Figyelem

jelzi, hogy sérülést

okozhat magának vagy másoknak.
Például:

Figyelem!

Tartsa mind az

új, mind a használt
nyomtatópatronokat
gyermekek számára
hozzáférhetetlen helyen.

Kisegít

ő

lehet

ő

ségek

A HP nyomtató számos olyan
szolgáltatást kínál, amely
segítségével az érzékszervi
megbetegedésekben szenved

ő

k és a

mozgáskorlátozottak is használhatják.

Csökkentlátók

A nyomtató szoftverét csökkentlátók
is használhatják a Windows kisegít

ő

lehet

ő

ségei és funkciói segítségével.

A szoftver támogatja a kisegít

ő

eszközöket is, pl. szövegolvasó,
Braille-olvasó és diktafon
alkalmazások. Színtéveszt

ő

k

számára a szoftver által használt és a
HP nyomtatón található színes
gombok és címkék a funkciót jelz

ő

egyszer

ű

szöveggel vagy ikonokkal

vannak ellátva.

Mozgáskorlátozottak

Mozgáskorlátozott felhasználók a
nyomtatószoftver funkcióit
billenty

ű

paranccsal is elindíthatják. A

szoftver támogatja a Windows
kisegít

ő

lehet

ő

ségeit, pl. Beragadt

gomb, Váltógomb, Sz

ű

r

ő

gomb és

Egérgomb. A nyomtató ajtajait,
gombjait, papírtálcáit és papírvezet

ő

it

korlátozott er

ő

vel és mozgástérrel

rendelkez

ő

felhasználók is m

ű

ködtetni

tudják.