HP Deskjet 5440 Printer series - Gombok és jelzőfények

background image

Gombok és jelz

ő

fények

A nyomtató be- és kikapcsolásához, nyomtatási feladat megszakításához és
újraindításához használja a nyomtató gombjait. A jelz

ő

fények szemmel látható módon

jelzik a nyomtató állapotát.

Felhasználói kézikönyv

7

background image

1 Áramellátás gomb és jelz

ő

fény

2 Nyomtatás törlése gomb
3 Folytatás gomb és jelz

ő

fény

4 PictBridge jelz

ő

fények

Áramellátás gomb és jelz

ő

fény

A nyomtató be- és kikapcsolásához az Áramellátás gombot használja. A nyomtatónak
az Áramellátás gomb megnyomása után szüksége lehet néhány másodpercre, hogy
bekapcsoljon.

1 Áramellátás gomb

Amikor a nyomtató dolgozik, az Áramellátás jelz

ő

fény villog.

Vigyázat!

A nyomtató be- és kikapcsolásához mindig az Áramellátás gombot

használja. Ha a hálózati tápkábelt, a túlfeszültség elleni véd

ő

eszközt vagy a

falikapcsolót használja a nyomtató be- és kikapcsolásához, az a nyomtató
meghibásodásához vezethet.

3. fejezet

8

HP Deskjet 5400 series

background image

A Nyomtatás törlése és a Folytatás gomb

A nyomtató Nyomtatás törlése gombbal, valamint Folytatás gombbal és jelz

ő

fénnyel is

rendelkezik.

1 Nyomtatás törlése gomb
2 Folytatás gomb és jelz

ő

fény

A Nyomtatás törlése gombbal megszakítható az aktuális nyomtatási feladat.
A Folytatás jelz

ő

fény akkor villog, amikor valamilyen beavatkozásra – például papír

betöltésére vagy papírelakadás megszüntetésére – van szükség. Miután elhárította a
problémát, a Folytatás gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást.

PictBridge jelz

ő

fények

Digitális fényképek nyomtatásához csatlakoztasson egy PictBridge-kompatibílis
digitális fényképez

ő

gépet a saját USB-kábelével a nyomtató PictBridge portjához.

Felhasználói kézikönyv

9

background image

1 Csatlakozás jelz

ő

fény

2 Hiba jelz

ő

fény

Ha a fényképez

ő

gép megfelel

ő

en van csatlakoztatva, világít a zöld Csatlakozás

jelz

ő

fény. A fényképez

ő

gépr

ő

l történ

ő

nyomtatás esetén az Áramellátás jelz

ő

fény

villog, a Csatlakozás jelz

ő

fény pedig világít. Ha a fényképez

ő

gép nem PictBridge-

kompatibílis, vagy nincs PictBridge módban, a sárga Hiba jelz

ő

fény villogni kezd.