HP Deskjet 5440 Printer series - Egyéb fényképműveletek

background image

Egyéb fényképm

ű

veletek

A HP Image Zone szoftver koordinálja a HP képkezel

ő

eszközök m

ű

ködését:

lapolvasók, fényképez

ő

gépek, nyomtatók és all-in-one eszközök. A telepített

eszközökt

ő

l és azok kapacitásaitól függ

ő

en digitális fényképeit gyorsan és

könny

ű

szerrel tudja rendezni, szerkeszteni és megosztani.

Digitális fényképek kreatív rendezése, szerkesztése és megosztása

Ha a nyomtatószoftver szokásos telepítését hajtotta végre, a HP Image Zone szoftver
is telepítésre került. A HP Image Zone segítségével könny

ű

szerrel elvégezheti a

következ

ő

ket:

Fényképek és digitális képek nyomtatása

Képek áthelyezése fényképez

ő

gépr

ő

l vagy memóriakártyáról

Képek diavetítésként történ

ő

megtekintése

Képek szerkesztése

Fényképalbumlapok és szórólapok lépterhozása

Fényképek megosztása a családdal, barátokkal