HP Deskjet 5440 Printer series - A dokumentum nyomtatása hibás

background image

A dokumentum nyomtatása hibás

A szöveg és a képek igazítása hibás

Ha a nyomatokon a szöveg és a képek rosszul vannak igazítva,

illessze

a

nyomtatópatront.

A dokumentum ferdén vagy nem középre van nyomtatva

1.

Ellen

ő

rizze, hogy a papír megfelel

ő

en van-e elhelyezve az adagolótálcában.

2.

Ellen

ő

rizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.

3.

Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

A dokumentum egy része hiányzik, vagy nem a megfelel

ő

helyre van nyomtatva

Nyissa meg a

Nyomtató tulajdonságai

párbeszédpanelt, és er

ő

sítse meg a következ

ő

beállításokat:

Lap

Beállítás

Kivitelezés

Tájolás

: Ellen

ő

rizze, hogy megfelel

ő

en van-e

tájolva a papír.

Papír/Min

ő

ség

Méret

: Ellen

ő

rizze, hogy megfelel

ő

papírméret

van-e megadva.

Effektusok

Méretezés illesztés céljából

: A szövegnek és

az ábráknak a papír méretére igazításához
jelölje be ezt a jelöl

ő

négyzetet.

Ha még mindig hiányzik a dokumentum egy része, lehet, hogy a nyomtató beállításait
felülbírálják a programban megadott nyomtatási beállítások. Válassza ki a megfelel

ő

nyomtatási beállításokat a programban.

A borítékon ferde a nyomat

1.

A nyomtatóba töltés el

ő

tt hajtsa be a borítékfület a borítékba.

2.

A papírvezet

ő

t csúsztassa szorosan a boríték széléhez.

3.

Nyomtassa ki újra a borítékot.

A dokumentum nem tükrözi az új nyomtatási beállításokat

A nyomtató beállításai eltérhetnek a programban megadott nyomtatási beállításoktól.
Válassza ki a megfelel

ő

nyomtatási beállításokat a programban.

11. fejezet

82

HP Deskjet 5400 series