HP Deskjet 5440 Printer series - Hiba merült fel a keret nélküli dokumentumokkal

background image

Hiba merült fel a keret nélküli dokumentumokkal

Útmutatók a keret nélküli nyomtatáshoz

Keret nélküli fényképek vagy brosúrák nyomtatásakor a következ

ő

utasításokat

kövesse:

Ellen

ő

rizze, hogy a

Nyomtatási parancsikonok

lap

Papírméret

legördül

ő

listáján megadott papírméret egyezik-e az adagolótálcába betöltött papír
méretével.

Válassza ki a megfelel

ő

papírtípust a

Nyomtatási parancsikonok

lapon található

Papírtípus

legördül

ő

listából.

Szürkeárnyalatos nyomtatás esetén a

Nyomtatási parancsikonok

lapon

található

Színopciók

legördül

ő

listából válassza a

Jó min

ő

ség

ű

szürkeárnyalatos nyomtatás

lehet

ő

séget.

Ne nyomtasson keret nélküli dokumentumokat

tintahelyettesít

ő

módban

. Amikor

keret nélküli dokumentumot nyomtat, a nyomtatóban mindig két patron legyen.

A fénykép világos részén csíkok láthatók

Ha csíkok láthatók a fénykép világosabb részein, valamelyik hosszanti élt

ő

l kb. 6 cm-

re, próbálja meg a következ

ő

t:

Helyezzen be a nyomtatóba egy

fotó nyomtatópatront

.

Forgassa el a képet 180°-kal.

Nyissa meg a

Nyomtató tulajdonságai

párbeszédpanelt, válassza ki a

Papír/

Min

ő

ség

lapot, majd állítsa a

Nyomtatási min

ő

séget

Maximum dpi

értékre.

Felhasználói kézikönyv

83

background image

Vízszintes vonalak láthatók a fényképen

Ha világos vagy sötét vízszintes vonalak láthatók a fényképeken:
1.

Tisztítsa meg

a nyomtatópatronokat.

2.

Nyomtassa ki újra a fényképet.

3.

Ha még mindig vannak vonalak, hajtsa végre a

nyomtatásmin

ő

ség kalibrálását

.

A nyomtatásmin

ő

ség kalibrálásához a fekete és a háromszín

ű

nyomtatópatronnak a nyomtatóban kell lennie.

4.

Nyomtassa ki újra a fényképet.

A kép ferdén van kinyomtatva

Ellen

ő

rizze, hogy a forrásként használt képpel minden rendben van-e. Ha például

lapolvasóval beolvasott képet nyomtat, ellen

ő

rizze, hogy az hibátlanul lett-e beolvasva.

Ha a problémát nem a forrásként használt kép okozza, tegye az alábbiakat:
1.

Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.

2.

Helyezze a papírt a megfelel

ő

módon az adagolótálcába.

3.

Ellen

ő

rizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.

4.

Kövesse a papírtípusnak megfelel

ő

behelyezési utasításokat.

11. fejezet

84

HP Deskjet 5400 series

background image

Elken

ő

dik a tinta

Ha tintamaszat van a fényképek hátulján, vagy ha a lapok összeragadnak, tegye a
következ

ő

ket:

Használjon HP fotópapírt.

Ellen

ő

rizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír meg van

hajolva, helyezze a papírt egy m

ű

anyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással

ellenkez

ő

irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik.

Ha a papír nincs meghajolva, akkor kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Nyissa meg a

Nyomtató tulajdonságai

párbeszédpanelt.

2.

Kattintson a

Speciális

fülre.

3.

Kattintson a

Dokumentumbeállítások

, majd a

Nyomtató jellemz

ő

i

pontra.

4.

Kattintson a

Száradási id

ő

pontra, a legördül

ő

listában válassza a

Módosítás

pontot, majd kattintson a

Módosítás

gombra. Megjelenik a

Száradási id

ő

csúszka.

5.

Mozgassa a

Száradási id

ő

csúszkát a

Több

irányába, majd kattintson az

OK

gombra.

6.

Kattintson a

Tintamennyiség

pontra, a legördül

ő

listában válassza a

Módosítás

pontot, majd kattintson a

Módosítás

gombra. Megjelenik a

Tintamennyiség

csúszka.

7.

Mozgassa a

Tintamennyiség

csúszkát a

Kevés

irányába, majd kattintson az

OK

gombra.

Megjegyzés

A kép színei ezáltal világosabbak lehetnek.

8.

Kattintson az

OK

gombra.

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor próbálja a következ

ő

lépéseket:

1.

Távolítsa el a fotópapírt, és tegyen normál papírt az adagolótálcába.

2.

Nyomja le és tartsa lenyomva a

Nyomtatás törlése

gombot addig, amíg a

nyomtató el nem kezd nyomtatni egy tesztlapot, majd engedje fel a gombot.

3.

Ismételje a 2. lépést mindaddig, amíg a kinyomtatott tesztlapon már nincs
elken

ő

dött tintafolt.